Yatırım Teşvik Belgesi

ICG olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
- Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
- Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının düzenlenmesi, Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel

Müdürlüğüne müraacat edilmesi,
- Yatırım Teşvik Belgesi alınmasını müteakip şirketlerin mali işler yapısında gerekli düzenlemelerin yapılması,
- Revize müracaatları ve vergi dairesi müracaatları,
- Teşviklerden zamanında ve etkin şekilde faydalanmak amacıyla gerekli vergi indirimlerini hesaplamak,
- Yatırım Teşvik Belgeleri kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmek.