Tekno Yatırım Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanan ve desteklerin üst limitleri büyük işletmelerde 2 milyon TL, orta ve küçük işletmelerde ise 10 milyon TL olarak belirlenmiştir. Hedefi, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirerek ekonomiye kazandırmak olan Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getirmektedir.