Teknokent ve TTO Hizmetleri Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Çalıştığımız firmalarımızın doğru mali yapı ile çalışma alanlarında hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak ve etkin olabilmeleri için başlıca aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız.