Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi; KOBİ'ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı şirketlerin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir eğitim ve uygulama merkezidir. Bu merkezin hedefinde rekabetçiliği arttırarak, katma değerli projeler üretebilen ve her türlü inovasyona açık şirketler yaratmak vardır.