Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский

 Tekno Yatırım Destekleri
Tekno Yatırım Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanan ve desteklerin üst limitleri büyük...

Ar-Ge Merkezi Kurulumu
Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli...

Eğitimler
Eğitimler

ICG olarak her firmaya kendi değerleri çerçevesinde verdiğimiz eğitimler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmiştir.Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. 1.Satış ve Kişisel...

 Kosgeb Destekleri
Kosgeb Destekleri

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sıkıntısını finansman sorunu çıkarmaktadır.Kosgeb, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 300 MİLYON TL dağıtarak bu...

 Avrupa Birliği Destekleri
Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB...

 İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon
İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon

Günümüzdeki rekabet şartları altında, yetenekleri dâhilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları giderek...

 Kalkınma Ajansı Destekleri
Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75'e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları...

Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi

ICG olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız: - Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması, - Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının...

 Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi
Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi; KOBİ'ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı şirketlerin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir eğitim ve uygulama merkezidir. Bu...

Üniversite-Sanayi İşbirliği
Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek şirketimizin misyonu içerisinde bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız ortak eğitim antlaşması bunun önemli...

 Teknokent ve TTO Hizmetleri
Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya...

 Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri
Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri

-Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri -Fuat Katılım Destekleri -Kira Giderleri Destekleri -Tanıtım Destekleri -Marka Tescil Destekleri -Turquality -Pazar Araştırması Desteği -Ticaret Sitelerine Üyelik...

Ar-Ge Proje Teşvikleri
Ar-Ge Proje Teşvikleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Şirketlerin bu desteklerden faydalanması için mutlaka Ar-Ge...

Ar-Ge Geliştirilmesi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması ve FasterCapital Destekleri
Ar-Ge Geliştirilmesi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması ve FasterCapital Destekleri

Ekonomide gelişen rekabetin artması sonucuyla, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet desteklerinden...

 Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

İstanbul Consulting Group olarak, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir kuruluş olan çözüm ortaklarımız ile birlikte sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ile firmalarda yürütülen Ar-Ge ve yenilik...

Hakkımda
Hakkımda

14 yıldır Amerika Birleşik Devletlerinde Forest Research Institute, Ipsen, Teva North America Branded Pharmaceuticals, Teva Neuroscience, KV/ Ther-Rx/Ethex Pharmaceuticals gibi uluslararası birçok ilaç firmasında...

Eğitimler
Eğitimler

ICG olarak her firmaya kendi değerleri çerçevesinde verdiğimiz eğitimler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmiştir.Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. 1.Satış ve Kişisel Yetkinlik...