Tekno Yatırım Destekleri

Tekno Yatırım Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen ‘Teknolojik Ürün Yatırım Destek Program’ına destek programı kapsamında geri ödemesiz olarak sağlanan ve desteklerin üst limitleri bü...
Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge ...
Eğitimler

Eğitimler

ICG olarak her firmaya kendi değerleri çerçevesinde verdiğimiz eğitimler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmiştir.Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz. 1.Satış ve Kişisel Yetkinlik...
 Kosgeb Destekleri

Kosgeb Destekleri

Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sıkıntısını finansman sorunu çıkarmaktadır.Kosgeb, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 300 MİLYON TL dağıtarak ...
 Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Birliği Destekleri

Avrupa Komisyonu, Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı, araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketleri...
 İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon

İnovasyon Yönetimi ve Re-organizasyon

Günümüzdeki rekabet şartları altında, yetenekleri dâhilinde Ar-Ge çalışmaları yapmayan veya stratejileri içerisinde Ar-Ge çalışmaları bulunmayan şirketlerin yaşama şansları ve karlılıkları gidere...
 Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye'de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75'e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ...
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

ICG olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:- Şirketlerin gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili olarak ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,- Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosy...
 Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi; KOBİ'ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı şirketlerin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir eğitim ve uygulama merkezidir....
Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi iş birliğini somut örnekler ile geliştirmek şirketimizin misyonu içerisinde bulunmaktadır. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile yaptığımız ortak eğitim antlaşması bu...
 Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknokent ve TTO Hizmetleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji serbest bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmalar...
 Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri

Ekonomi Bakanlığı (İhracat) Destekleri

-Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri-Fuat Katılım Destekleri-Kira Giderleri Destekleri-Tanıtım Destekleri-Marka Tescil Destekleri-Turquality-Pazar Araştırması Desteği-Ticaret Sitelerine Üyelik D...
Ar-Ge Proje Teşvikleri

Ar-Ge Proje Teşvikleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve/veya faizsiz krediler şeklinde desteklenmektedir. Şirketlerin bu desteklerden faydalanması için mutlaka ...
Ar-Ge Geliştirilmesi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması ve FasterCapital Destekleri

Ar-Ge Geliştirilmesi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlanması ve FasterCapital Destekleri

Ekonomide gelişen rekabetin artması sonucuyla, firmaları mevcudiyetinin sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümesi açısından Ar-Ge ve inovasyon yapmaya teşvik etmektedir. Bu süreçte devlet destekl...
 Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Denetim, Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

İstanbul Consulting Group olarak, Ar-Ge ve inovasyon maliyesi uygulamalarında uzman bir kuruluş olan çözüm ortaklarımız ile birlikte sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ile firmalarda yürütüle...
Hakkımda

Hakkımda

14 yıldır Amerika Birleşik Devletlerinde Forest Research Institute, Ipsen, Teva North America Branded Pharmaceuticals, Teva Neuroscience, KV/ Ther-Rx/Ethex Pharmaceuticals gibi uluslararası bir...
Girişimler

Girişimler

Kurumsal Firmalar

Kurumsal Firmalar

Liderler

Liderler

Eğitimler

Eğitimler

ICG olarak her firmaya kendi değerleri çerçevesinde verdiğimiz eğitimler 3 ana başlık halinde aşağıda listelenmiştir.Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.1.Satış ve Kişisel Yetkinlik...